טופס הצהרת בריאות בשל מגפת הקורונה

טופס הצהרת בריאות על-פי סעיף 3א' (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) 2020

יש למלא טופס זה לפני הכניסה לגנים הבהאים

Your Signature חתימה