Alexander - 2019-10-22 - IMG_3999.jpg

  לדעת יותר  

המידע בפרק זה מיועד למבקרים המעוניינים ללמוד יותר אודות הרקע ההיסטורי והתרבותי של הגנים הבהאים, ויכול לסייע לתלמידים ולסטודנטים המחפשים חומר בסיסי ללימודיהם. המידע יעודכן מעת לעת.

עיצובם האופייני של הגנים הבהאים

שיקולים סביבתיים

מאפיינים עיצוביים של הגנים המדורגים על הר הכרמל

סקירה היסטורית קצרה

הדת הבהאית וחיי הקהילה

הקהילה הבהאית העולמית

מידע מקיף יותר, ניתן למצוא באתר הרשמי של הקהילה הבהאית הבינלאומית, המציע חומר רב אודות הקהילה הבהאית, הדת הבהאית, ההיסטוריה שלה, תורתה וכתביה, וכולל קישורים לאתרים רלוונטיים נוספים. רוב החומר באתר מופיע בשפה האנגלית, אולם ניתן למצוא חלקים נרחבים מהמידע גם בשפות אחרות.