טופס הצהרת בריאות בשל מגפת הקורונה

טופס הצהרת בריאות על-פי סעיף 3א' (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) 2020

יש למלא טופס זה לפני הכניסה לגנים הבהאים

Covid-19 Health Declaration Form

Declaration Form following Article 3A(1) of the Emergency Regulation (Novel Coronavirus – Restriction of Activity) 5780 - 2020

This form must be completed prior to entering the Bahá’í Gardens

Your Signature חתימה

1. Select an option