מרץ 2020אפריל 2020הדפס
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
09:00   אין סיורים   
09:30      
10:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
10:30רוסיתרוסיתרוסיתרוסיתרוסיתרוסית
11:00      
11:30עבריתעבריתעבריתעבריתעבריתעברית
12:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
12:30     עברית
13:00      
13:30ערביתעבריתעבריתעבריתעבריתעברית
14:00     אנגלית
14:30      
15:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגלית  
15:30      
16:00      
מרץ 2020אפריל 2020הדפס
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
09:00   אין סיורים   
09:30      
10:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
10:30רוסיתרוסיתרוסיתרוסיתרוסיתרוסית
11:00      
11:30עבריתעבריתעבריתעבריתעבריתעברית
12:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
12:30     עברית
13:00      
13:30ערביתעבריתעבריתעבריתעבריתעברית
14:00     אנגלית
14:30      
15:00אנגליתאנגליתאנגליתאנגלית  
15:30      
16:00