Alexander - 2019-11-08 - IMG_3258.jpg

סיורים מודרכים - חיפה

מדריכים מקצועיים עומדים לרשותכם עפ"י לוח זמנים מצומצם לסיורים בגנים הבהאים.
נא הגיעו לפחות 10 דקות לפני מועד הזמנתכם. אם תגיעו באיחור, לא נוכל להבטיח את ביקורכם.