Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
09:00       No
Tours
     
09:30            
10:00 English English English English English English
10:30 Russian Russian Russian Russian Russian Russian
11:00            
11:30 Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew
12:00 English English English English English English
12:30           Hebrew
13:00            
13:30 Arabic Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew
14:00           English
14:30            
15:00 English English English English    
15:30            
16:00            
March 2020April 2020Print
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
09:00       No
Tours
     
09:30            
10:00 English English English English English English
10:30 Russian Russian Russian Russian Russian Russian
11:00            
11:30 Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew
12:00 English English English English English English
12:30           Hebrew
13:00            
13:30 Arabic Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew Hebrew
14:00           English
14:30            
15:00 English English English English    
15:30            
16:00